Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις

1. Με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης.

Η πρόσβαση και η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας υπόκειται στους ακόλουθους όρους χρήσης και σε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας, αποδέχεστε, χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη, αυτούς τους όρους και αναγνωρίζετε ότι οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες ανάμεσα σε εσάς και τα Παγκόσμια Συστήματα Εφοδιαστικής αντικαθίστανται από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε ή δεν αποδέχεστε, χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη, τους Όρους Χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας, παρακαλούμε να φύγετε από αυτόν τον Ιστότοπο.

2. Ιδιότητα περιεχομένου

Ο Ιστότοπος και όλα όσα τον περιλαμβάνουν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όλων των κειμένων και εικόνων ("Περιεχόμενο") που ανήκουν και πνευματικά δικαιώματα από την Global Logistic Systems ή άλλους με όλα τα δικαιώματα διατηρούνται εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Οποιοδήποτε Περιεχόμενο που αποτελείται από εμπορικό σήμα, λογότυπο ή σήμα υπηρεσίας είναι το καταχωρημένο και μη καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Global Logistic Systems ή άλλων. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου, εκτός εάν ορίζεται στους Όρους Χρήσης, χωρίς τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη του "Περιεχομένου". Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η Global Logistic Systems θα διασφαλίσει και θα επιβάλει την εκτελεστότητα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και, εάν είναι απαραίτητο, θα ασκήσει αγωγή κατά των ενόχων για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε ποινικά δικαστήρια.

3. Χρήση της τοποθεσίας

Η Global Logistic Systems εκχωρεί την άδεια χρήσης της Ιστοσελίδας υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

Μπορείτε να κατεβάσετε το Περιεχόμενο, αλλά μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση και υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε με τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στο Περιεχόμενο.

Δεν έχετε δικαίωμα διανομής, τροποποίησης, αντιγραφής (εκτός από τα παραπάνω), μετάδοσης, έκθεσης, επαναχρησιμοποίησης, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, εξουσιοδότησης, εκχώρησης άδειας χρήσης, δημιουργίας έργων που προέρχονται από ή μεταβιβάζουν, πωλούν ή χρησιμοποιούν με άλλο τρόπο το Περιεχόμενο, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Global Logistic Systems.

Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας για την εμφάνιση ή τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που είναι απειλητικό, ψευδές, παραπλανητικό, καταχρηστικό, ενοχλητικό, λιτό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, εξωφρενικό, υποκινώντας, πορνογραφικό ή βλάσφημο, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που μπορεί να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να προκαλέσει έγκλημα, ή να οδηγήσει σε αστική ευθύνη, ή με άλλο τρόπο να παραβιάσει το νόμο. Η Global Logistic Systems θα συνεργάζεται με οποιαδήποτε από τις αρχές που έχουν οριστεί για την επιβολή του νόμου και θα συμμορφώνεται με οποιαδήποτε δικαστική εντολή που απαιτεί ή διατάσσει την Global Logistic Systems να αποκαλύψει την ταυτότητα οποιουδήποτε προσώπου μπορεί να εμφανίσει ή να μεταδώσει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ή υλικό στην Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής. Και

Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας για διαφημιστικούς σκοπούς ή για οποιοδήποτε είδος εμπορικού αιτήματος/προσφοράς.

4. Προστασίας προσωπικών δεδομένων

Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα όπως: το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβάλλετε στην Ιστοσελίδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου (η Πρόσβαση γίνεται μέσω της Ιστοσελίδας). Οποιεσδήποτε άλλες επικοινωνίες ή υλικό που υποβάλλετε σε αυτόν τον Ιστότοπο, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις ή άλλα τέτοια μηνύματα, θα θεωρούνται μη εμπιστευτικές και δεν προστατεύονται από συγκεκριμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

5. Έλλειψη εγγυήσεων

INTREG Η ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΥΤΉς ΤΗς ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑς ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΊ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΈΡΕΤΑΙ "CA ATARE" ΧΩΡΊς ΈΝΑ GARANTY ΤΟΥ ΔΕΝ FEL, ΕΊΤΕ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΌ ΤΟ ΡΗΤΌ Ή ΣΙΩΠΗΡΉ.

6. Αποποίηση

Η ΧΡΉΣΗ ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ SITE ΕΊΝΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΉΡΟΥ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌ ΣΑς. Τα παγκόσμια συστήματα εφοδιαστικής και οι συνδεδεμένες με αυτήν κοινωνίες, δεσμεύσεις, διευθυντές, πράκτορες ή άλλα μέρη που εμποδίζονται στη συγκέντρωση, παραγωγή ή προσφορά του τόπου δεν απαντώνται για άμεσα ή έμμεσα δεδομένα, οποιασδήποτε φύσης, τα οποία προέρχονται από ή από τη LEGATURATION ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΌΝΤΟς ΔΙΚΤΥΑΚΟΎ ΤΌΠΟΥ Ή Παγκόσμια συστήματα εφοδιαστικής δεν ASUM A SUMA ΚΑΜΊΑ ΕΥΘΎΝΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΝΈΝΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ Ή VIRUSI ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΜΟΛΎΝΕΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ Ή ΆΛΛΑ ΕΜΠΟΡΕΎΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΌΛΟΥΘΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΆΣΕΩΝ Ή ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΑΥΤΉς ΤΗς ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑς, Ή ΤΑ DESCARCARS ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΎ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕς, ΚΕΊΜΕΝΟ, ΒΊΝΤΕΟ Ή ΉΧΟΥ ΕΙΚΌΝΕς

7. Σύνδεσμοι σε τοποθεσίες τρίτων κατασκευαστών

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που ανήκουν ή λειτουργούν από άλλα μέρη εκτός της Global Logistic Systems. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται σε εσάς για χρήση μόνο εάν θέλετε αυτό το Global Logistic Systems δεν ελέγχει, και δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο και τους όρους της εμπιστευτικότητας ή της ασφάλειας και τη λειτουργικότητα αυτών των τοποθεσιών. Χωρίς περιορισμό στα παραπάνω, η Global Logistic Systems αποποιείται ρητά οποιαδήποτε ευθύνη εάν οι εξής ιστότοποι:

Παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου.

Είναι ανακριβείς, ελλιπείς ή περιέχουν παραπλανητικές πληροφορίες·

Δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα ή δεν ανταποκρίνονται στην εκπλήρωση συγκεκριμένου σκοπού·

Δεν παρέχει επαρκή ασφάλεια·

Περιέχει ιούς ή άλλα καταστροφικά στοιχεία. Ή

Είναι λιώς ή συκοφαντικές.

Η Global Logistic Systems δεν επιτρέπει το περιεχόμενο ή οποιαδήποτε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες. Εάν εισάγετε μέσω ενός συνδέσμου σε αυτές τις ιστοσελίδες ή σε αυτό το site, παίρνετε προσωπικά το ρίσκο, χωρίς την άδεια της Global Logistic Systems

8. Αξιολογήσεις αυτών των Όρων Χρήσης

Τα Συστήματα Παγκόσμιας Εφοδιαστικής Μπορούν, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να αναθεωρήσουν τους παρόντες Όρους Χρήσης ενημερώνοντας τους. Είστε υποχρεωμένοι να συμμορφώνεστε με οποιεσδήποτε και όλες αυτές τις αναθεωρήσεις και ως εκ τούτου θα πρέπει να επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα της ιστοσελίδας μας σε τακτική βάση για να λαμβάνετε γνώση των ενημερωμένων Όρων Χρήσης.

Απαγορεύεται η χρήση αυτής της ιστοσελίδας για την ανάρτηση ή μετάδοση οποιουδήποτε παράνομου, απειλητικού, ψευδούς, δόλιου, καταχρηστικού, παρενοχλούντας, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, εξωφρενικού, εμπρηστικού, πορνογραφικού, βλάσφημου ή οποιουδήποτε άλλου υλικού που θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί εγκληματική, μπορεί να οδηγήσει σε αστική ευθύνη ή να παραβιάσει οποιονδήποτε νόμο. Η Εταιρεία θα συνεργάζεται πλήρως με οποιεσδήποτε νομικές αρχές ή οποιαδήποτε δικαστική εντολή που απαιτεί ή διατάζει την Εταιρεία να αποκαλύψει την ταυτότητα των προσώπων που δημοσιεύουν ή μεταδίδουν αυτές τις πληροφορίες ή υλικό. συμφωνείτε με τέτοιο τρόπο ώστε η Εταιρεία, κατ' επιλογή της, να παύσει ή να διακόψει τη χρήση σας. συμμόρφωση με τους Όρους Χρήσης. Κατά τη στιγμή της εν λόγω αναστολής ή τερματισμού, πρέπει (α) να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και (β) να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα που έγιναν μετά από οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου της. Δεν θα θεωρήσετε την Εταιρεία υπεύθυνη για ζημίες, έξοδα, λίρες, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων δικηγόρων) και ποσά για συμφωνίες που σχετίζονται με οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση ή ενέργεια που κατατέθηκε από τρίτο μέρος κατά της Εταιρείας ως αποτέλεσμα (α) αμέλειας, παραπλάνησης, σφαλμάτων ή παράλειψης εκ μέρους σας. ή (β) την παραβίαση σας. Όροι Χρήσης και ισχύοντες νόμοι ή κανονισμοί.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΤΕ ΑΥΤΌ ΤΟ SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΎΝΗ ΤΗς ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑς. ΚΑΝΈΝΑ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉς, ΚΑΝΈΝΑ SUCURSALS, AFILIATIONS, ΔΙΕΥΘΥΝΤΈς Ή ΔΙΕΥΘΥΝΤΈς, ΚΑΝΈΝΑς ΠΡΆΚΤΟΡΑς Ή TERITIES ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ Ή ΤΗ ΔΙΑΒΊΩΣΗ ΤΟΥ ΤΌΠΟΥ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΥΠΕΎΘΥΝΟς ΓΙΑ ΤΑ ΆΜΕΣΑ, ΈΜΜΕΣΑ, ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΆ, ΠΑΡΕΠΌΜΕΝΑ, ΕΙΔΙΚΆ, ΛΟΓΙΚΆ Ή ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

9. Ισχύουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και χρήσης αυτής της ιστοσελίδας διέπονται από τους νόμους της Ρουμανίας. Τα αρμόδια δικαστήρια της Ρουμανίας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιεσδήποτε και όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με ή σχετίζονται με τις διατάξεις των Όρων Χρήσης ή/και του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή σε περίπτωση διαφορών στις οποίες οι παρόντες Όροι Χρήσης ή/και αυτός ο ιστότοπος θα θεωρούνται γεγονότα σχετικά με αυτές τις διαφορές.

Scrie-ne pe WhatsApp
1
Buna ziua!
Nu ne ocupam de colete. Daca doriti sisteme sau echipamente pentru telecomunicatii, va rugam comunicati-ne cu ce va putem fi de folos?