Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

I.Γενικές πληροφορίες

Το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων είναι ένα από τα κύρια προβλήματα της Global Logistic Systems (GLS), με έδρα την Οδό. Κορμπένι Αρ. 10, Τομέας 2, Βουκουρέστι, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να σας ενημερώσει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της χρήσης της www.gls.ro ιστοσελίδας.

 

 1. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία

II.1. Εάν είστε πελάτης της ιστοσελίδας, η Global Logistic Systems θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως το όνομα και το επώνυμό σας, το τηλέφωνο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση χρέωσης, τη διεύθυνση παράδοσης, τα δεδομένα σχετικά με τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας, για παράδειγμα τη συμπεριφορά σας, τις προτιμήσεις, τις συνήθειες σας στα Global Logistic Systems και οποιεσδήποτε άλλες κατηγορίες δεδομένων παρέχετε απευθείας στο πλαίσιο της δημιουργίας λογαριασμού χρήστη , στο πλαίσιο της παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που προκύπτει από τη χρήση της ιστοσελίδας.

Αν χρησιμοποιείτε το λογαριασμό σας στο Facebook ή το Google για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη στον ιστότοπό σας, η Global Logistic Systems θα επεξεργαστεί τα ακόλουθα δεδομένα δημόσιου προφίλ που εμφανίζονται από αυτές τις εφαρμογές: όνομα χρήστη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εάν επιλέξετε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη μόνο πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας για ένα προϊόν που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο, θα ζητηθεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας βάσει της οποίας θα δημιουργηθεί αυτόματα ένας λογαριασμός. Εάν δεν ολοκληρώσετε την παραγγελία, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα δεδομένα που παρέχονται δεν θα αποθηκευτούν από την Global Logistic Systems και ο λογαριασμός που δημιουργήσατε θα διαγραφεί αυτόματα.

II.2. Εάν είστε επισκέπτης στον Ιστότοπο, η Global Logistic Systems θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχετε απευθείας στο πλαίσιο της χρήσης της Ιστοσελίδας από εσάς, όπως τα δεδομένα που παρέχετε στην ενότητα επικοινωνίας, ερωτήσεις, παράπονα, στο βαθμό που επικοινωνείτε μαζί μας με αυτόν τον τρόπο.

Iii. Σκοποί και λόγοι επεξεργασίας

III.1. Εάν είστε πελάτης της ιστοσελίδας, η Global Logistic Systems επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:

 • για τη διεξαγωγή της συμβατικής σχέσης ανάμεσα σε εσάς και την Global Logistic Systems, δηλαδή για τη λήψη, επικύρωση, αποστολή και τιμολόγηση της παραγγελίας που έχει τοποθετηθεί στην ιστοσελίδα, την ενημέρωσή σας σχετικά με την κατάσταση της παραγγελίας, την οργάνωση της επιστροφής των παραγγελθέντων προϊόντων κ.λπ.

Η βάση: Η επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό βασίζεται στη σύμβαση μεταξύ εσάς και της Global Logistic Systems, όπως ορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις. Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Η άρνηση παροχής δεδομένων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία της συμβατικής σχέσης ανάμεσα σε εσάς και την Global Logistic Systems.

 • να εκπληρώσει τις νομικές υποχρεώσεις της Global Logistic Systems στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων αρχειοθέτησης.

Θέμα: Η επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό απαιτείται βάσει νομικών υποχρεώσεων. Η παροχή των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη. Η μη παροχή δεδομένων ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τα Παγκόσμια Συστήματα Εφοδιαστικής να μην είναι σε θέση να συμμορφωθούν με τις νομικές υποχρεώσεις τους και, ως εκ τούτου, να μην είναι σε θέση να προσφέρουν τις υπηρεσίες σας μέσω της ιστοσελίδας.

 • για δραστηριότητες μάρκετινγκ, δηλαδή για τη μετάδοση, μέσω απομακρυσμένων μέσων επικοινωνίας (e-mail, sms) εμπορικών επικοινωνιών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Global Logistic Systems, μέσω της ιστοσελίδας.

Θέμα: Η επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, εάν επιλέξετε να τα παρέχετε.

Μπορείτε να συναινέσετε στην επεξεργασία δεδομένων για το σκοπό αυτό επιλέγοντας το κατάλληλο πλαίσιο κατά τη δημιουργία του λογαριασμού ή μετά τη δημιουργία λογαριασμού, στην ενότητα Οι πληροφορίες του λογαριασμού μου. Για να διαγραφείτε από τη λήψη τέτοιων εμπορικών επικοινωνιών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή στο τέλος κάθε email/sms που περιέχει εμπορικές επικοινωνίες. Επιπλέον, μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας μεταβαίνοντας στην ενότητα Οι πληροφορίες του λογαριασμού μου.

Η παροχή των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό είναι εθελοντική. Η άρνηση παροχής συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες για εσάς.

 • για τη διεξαγωγή διαφόρων αναλύσεων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του χώρου, την υποβολή προφίλ των προτιμήσεων των καταναλωτών, κυρίως για τη βελτίωση της εμπειρίας που προσφέρεται στον ιστότοπο. Η βάση: Η επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό βασίζεται στο έννομο συμφέρον της Global Logistic Systems στη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας των πελατών στην ιστοσελίδα. Η παροχή των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό είναι εθελοντική. Η άρνηση παροχής δεδομένων για το σκοπό αυτό δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες για εσάς.

III.2. Εάν είστε επισκέπτης στην ιστοσελίδα, η Global Logistic Systems επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:

 • για δραστηριότητες μάρκετινγκ, δηλαδή για τη μετάδοση, μέσω απομακρυσμένων μέσων επικοινωνίας (e-mail, sms), εμπορικών επικοινωνιών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Global Logistic Systems, μέσω της ιστοσελίδας.

Θέμα: Η επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, εάν επιλέξετε να τα παρέχετε.

Μπορείτε να εκφράσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων για το σκοπό αυτό συμπληρώνοντας και επιλέγοντας το κατάλληλο πλαίσιο στη φόρμα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα. Για να διαγραφείτε από τη λήψη τέτοιων εμπορικών επικοινωνιών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή στο τέλος κάθε email/sms που περιέχει εμπορικές επικοινωνίες.

Η παροχή των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό είναι εθελοντική. Η άρνηση παροχής συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες για εσάς.

 • για την επίλυση παραπόνων, παραπόνων και την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας και τη βελτίωση της εμπειρίας σας στην ιστοσελίδα.

Η βάση: Η επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό βασίζεται στο έννομο συμφέρον της Global Logistic Systems για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της ιστοσελίδας, καθώς και για τη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών στην ιστοσελίδα, μεταξύ άλλων με την επίλυση διαφόρων σχολίων, ερωτήσεων ή παραπόνων.

Η παροχή των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό είναι εθελοντική. Η άρνηση παροχής δεδομένων για το σκοπό αυτό δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες για εσάς.

 1. Το χρονικό διάστημα που θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας

Ως αρχή, η Global Logistic Systems θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα όσο χρειάζεται για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας που αναφέρονται παραπάνω.

Εάν είστε πελάτης, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας καθ' όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης και στη συνέχεια σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την Global Logistic Systems (π.χ. στην περίπτωση οικονομικών και λογιστικών δικαιολογητικών για τα οποία η περίοδος διατήρησης που προβλέπεται από το νόμο είναι 10 έτη από την ημερομηνία λήξης του οικονομικού έτους κατά το οποίο καταρτίστηκαν).

Εάν είστε πελάτης και ασκήσετε την επιλογή σας για να διαγράψετε το λογαριασμό χρήστη σας κάνοντας κλικ στο κουμπί Διαγραφή λογαριασμού στην ενότητα Οι πληροφορίες του λογαριασμού μου, η Global Logistic Systems θα ερμηνεύσει αυτήν την ενέργεια ως επιλογή σας για να διαγραφείτε από τη λήψη εμπορικών επικοινωνιών κατά τη διαμόρφωση ενημερωμένων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας. Για να γίνει αυτό, αν επιλέξετε να διαγράψετε το λογαριασμό χρήστη σας, δεν θα σας στέλνουμε πλέον μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μηνύματα κειμένου αυτού του είδους. Ωστόσο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διαγραφή του λογαριασμού σας δεν θα διαγράψει αυτόματα τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν επιθυμείτε να διακοπεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να διαγράψετε τα δεδομένα σας, μπορείτε να ασκήσετε τα λεπτομερή δικαιώματά σας στην παράγραφο VII παρακάτω.. Εάν ζητήσετε να διαγράψετε το λογαριασμό, αλλά υπάρχει τουλάχιστον μία ενεργή παραγγελία σε αυτόν το λογαριασμό, το αίτημα διαγραφής του λογαριασμού μπορεί να καταχωρηθεί μόνο μετά την παράδοση των προϊόντων και την ολοκλήρωση της τελευταίας ενεργής παραγγελίας.

Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ, η Global Logistic Systems θα σταματήσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για το σκοπό αυτό, αλλά χωρίς να επηρεάζει την επεξεργασία που πραγματοποιείται από την Global Logistic Systems με βάση τη συγκατάθεσή σας πριν από την απόσυρσή της.

 1. Γνωστοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας, η Global Logistic Systems μπορεί να αποκαλύψει τα δεδομένα σας σε συνεργάτες, τρίτους ή οντότητες που υποστηρίζουν την Global Logistic Systems κατά την εκτέλεση της επιχείρησής τους μέσω της ιστοσελίδας (π.χ. εταιρείες ταχυμεταφορών, πάροχοι υπηρεσιών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉς) ή σε κεντρικές/τοπικές δημόσιες αρχές, στο ακόλουθο παράδειγμα περιπτώσεων που παρατίθενται:

 • για τη διαχείριση της τοποθεσίας·
 • όταν η επικοινωνία αυτή θα ήταν αναγκαία για την απονομή βραβείων ή άλλων διευκολύνσεων σε υποκείμενα των δεδομένων που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους σε διάφορες διαφημιστικές εκστρατείες που διοργανώνονται από την Global Logistic Systems μέσω του δικτυακού τόπου·
 • για τη διατήρηση, την εξατομίκευση και τη βελτίωση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής·
 • για την ανάλυση δεδομένων, τις δοκιμές και την έρευνα, την παρακολούθηση της χρήσης και των τάσεων δραστηριότητας, την ανάπτυξη χαρακτηριστικών ασφαλείας και τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη·
 • για τη διαβίβαση των διαφημιστικών ανακοινώσεων εμπορικής εμπορίας, υπό τους όρους και τα όρια που καθορίζονται από το νόμο·
 • όταν η γνωστοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προβλέπεται από το νόμο κ.λπ.
 1. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται μπορ[deținătorul website-ului]ούν να διαβιβάζονται εκτός Ρουμανίας, αλλά μόνο σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ζω. Τα δικαιώματα που απολαμβάνετε

Υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως υποκείμενα των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • το δικαίωμα στην ενημέρωση, δηλαδή το δικαίωμα λήψης λεπτομερειών σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας που διεξάγονται από την Global Logistic Systems, όπως περιγράφεται στο παρόν έγγραφο·
 • το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, δηλαδή το δικαίωμα επιβεβαίωσης από την Global Logistic Systems σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας, όπως ο τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων, ο σκοπός για τον οποίο πραγματοποιείται η επεξεργασία, οι παραλήπτες ή οι κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων κ.λπ.·
 • το δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή το δικαίωμα διόρθωσης, χωρίς αιτιολογημένη καθυστέρηση, από τα παγκόσμια συστήματα εφοδιαστικής ανακριβών/αδικαιολόγητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και η συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων· Η διόρθωση/συμπλήρωση κοινοποιείται σε κάθε αποδέκτη στον οποίο έχουν διαβιβαστεί τα δεδομένα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται αδύνατο ή συνεπάγεται δυσανάλογες προσπάθειες.
 • το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση («δικαίωμα στη λήθη») εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: • δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία·
 • σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία·
 • όταν το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για να επικρατήσει·
 • όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία·
 • όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρόκειται να διαγραφούν προκειμένου να συμμορφωθούν με νομική υποχρέωση·
 • έχουν συλλεχθεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας βάσει της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας στο πλαίσιο του συμβάντος του υπευθύνου της επεξεργασίας.

Τα Παγκόσμια Συστήματα Εφοδιαστικής μπορούν, μετά το αίτημα διαγραφής δεδομένων, να ανωνυμοποιήσουν τα δεδομένα αυτά (χωρίς τέτοιο προσωπικό χαρακτήρα) και να συνεχίσουν την επεξεργασία τους για στατιστικούς σκοπούς υπό τους παρόντες όρους·

 • το δικαίωμα περιορισμού της μεταποίησης στο βαθμό που:
 • το πρόσωπο αμφισβητεί την ακρίβεια των δεδομένων, για μια περίοδο που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ορθότητα των δεδομένων·
 • η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ζητώντας αντ' αυτού να περιορίσει τη χρήση τους·
  • ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά το υποκείμενο των δεδομένων τα ζητεί με σκοπό τη θεμελείωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση δικαιώματος στο δικαστήριο· Ή
 • το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία (εκτός της άμεσης εμπορικής προώθησης) για την περίοδο κατά την οποία επαληθεύεται ότι τα νόμιμα δικαιώματα του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.
 • ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το υποκείμενο των δεδομένων, ότι τα δεδομένα που αφορούν τα δεδομένα που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει του έννομου συμφέροντος της Global Logistic Systems ή βάσει του δημοσίου συμφέροντος, εκτός εάν η Global Logistic Systems μπορεί να αποδείξει ότι έχει νόμιμους και επιτακτικούς λόγους που δικαιολογούν την επεξεργασία και οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων ή ότι σκοπός είναι να αποδειχθεί , την άσκηση ή την υπεράσπιση δικαιώματος στο δικαστήριο·
 • ανά πάσα στιγμή, δωρεάν και χωρίς καμία αιτιολόγηση, ότι τα δεδομένα που τα αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.
 • το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, δηλαδή i) το δικαίωμα λήψης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και ευανάγνωστη μορφή, και ii) το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων αυτών από την Global Logistic Systems σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, στο βαθμό που πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από το νόμο·
 • το δικαίωμα κατά – όσον αφορά τις δραστηριότητες επεξεργασίας μπορεί να ασκηθεί με την υποβολή αίτησης, όπως αναφέρεται κατωτέρω·
 • το δικαίωμα να μην υπόκειται σε αυτόματη ατομική απόφαση, δηλαδή το δικαίωμα να μην αποτελεί αντικείμενο απόφασης που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει δραστηριοτήτων αυτόματης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων ή τον επηρεάζει ομοίως σε σημαντικό βαθμό·
 • το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Εθνική Εποπτική Αρχή για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή στα αρμόδια δικαστήρια, στο βαθμό που το θεωρείτε απαραίτητο.

Για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε με: [email protected]

Scrie-ne pe WhatsApp
1
Buna ziua!
Nu ne ocupam de colete. Daca doriti sisteme sau echipamente pentru telecomunicatii, va rugam comunicati-ne cu ce va putem fi de folos?